Kamerun

PRESCRAFT, PRESBYTERIAN HANDICRAFT CENTRE
Presbyteerisen kirkon 60-luvulla perustettu käsityöläiskeskus. Prescraftin toiminta-ajatus on tarjota työtä muuten työttömiksi jääville koulunsa päättäjille ja osa-aikatyötä kotona työskenteleville käsityöläisille, parantaa kylien elinmahdollisuuksia ja vähentää muuttoa kaupunkeihin sekä säilyttää perinteiset käsityömenetelmät ja materiaalit tarjoamalla niille myyntikanavan. Prescraft työllistää noin 200 ihmistä keskuksissaan Balissa, Bafutissa, Bamessingissa, Njah-Etussa ja Bamendassa. Lisäksi 250 – 300 tuottajaa eripuolilla Kameruunin luoteisprovinssia toimittaa säännöllisesti Prescraftille käsitöitä ja raaka-aineita.

Prescraftin toiminnan tavoitteet ovat:

  • Tarjota työtä muutoin työttömille, oppivelvollisuuskoulun keskeyttäneille paikallisille ihmisille ja osa-aikaista työtä kotoa käsien työskenteleville käsityöläisille koko North Westin maakunnan alueella.
  • Tarjota ammatillista koulutusta erilaisista käsityön tekniikoista.
  • Parantaa kylän elämää ja minimoida paikallisten tarvetta muuttoliikkeelle maalta kaupunkeihin tai ulkomaille.
  • Säilyttää alkuperäiskansojen taidetta ja käsityöperinteitä etsimällä ja tarjoamalla valmistettaville tuotteille kysyntää ja markkinoita.
  • Toteuttaa alueen omavaraisuutta koskevat kehitysideat käytännössä.
  •  Vahvistaa ihmisten itseluottamusta ja ymmärrystä omaa työtään kohtaan näyttämällä heille, että heidän perinteisillä taidoillaan ja raaka-aineillaan voi edelleen olla arvoa ja kysyntää nykymaailmassa.

Kamerunin presbyteerikirkon jäsenenä Prescraft noudattaa korkeimpia mahdollisia eettisiä standardeja ja arvoja kaikessa toiminnassaan.

Kotisivut

Tuotteet: Helistimet, konggongit, huilut ym. soittimet sekä korit, bambusta valmistetut perunahaarukat jne.