Silence

1980-luvun taitteessa perustetun Silencen toiminta-ajatus on kouluttaa ja työllistää Kalkutan vammaisia ja erityisesti kuulovammaisia ihmisiä. Silence on kouluttanut perinteisesti käsityöläisiä mm korttien, suitsukkeiden, kynttilöiden ja korujen tekijöiksi. Näitä on markkinoitu sekä kotimaahan tukkuerinä yrityksille myytäväksi, omaan myymälämyyntiin, että vientiin lähinnä eri maiden kehitysmaakaupoille. Silence järjestää koulutusta myös tietokoneiden käsittelyssä. Mm. multimediakoulutusta on järjestetty 90-luvun lopulta lähtien. Silencessä koulutuksen saaneita sijoittuu jatkuvasti kaupallisiin yrityksiin. Tätä siirtymää pyritään edesauttamaan, koska näin järjestön omissa työpajoissa vapautuu paikkoja uusille koulutettaville. Järjestö kouluttaa tai työllistää jatkuvasti n. 100 henkilöä.

Työstä maksettavan palkan lisäksi tuottajien etuihin kuuluvat  ikääntymistä ja eläköitymistä varten suunnitellut turvajärjestelyt sekä sairasvakuutus, joka turvaa koko perheen mukaanlukien tuottajan omat vanhemmat. Tuottajia varten on hankittu myös tapaturmavakuutukset, sillä toiminnalliset rajoitteet mm. kuulon suhteen altistavat tuottajia normaalia suuremmalle tapaturmariskille. Toimintavuoden päätyttyä toiminnasta saatu tuotto jaetaan, tuottajien osuuden ollen 80% tuotosta.

Kotisivut

Tuotteet: Suitsukkeet, kynttilät