Terveydenhuolto

Työntekijöiden terveydenhuollon kehittäminen Tansaniassa.

 

Tampereen Kehitysmaakauppa on vuodesta 1997 kehittänyt työterveyshuoltoa Tansaniassa ulkoministeriön tukemana kansalaisjärjestöprojektina. Aluksi projektissa keskityttiin teetuotannon terveysongelmiin. Viimeiset kolme vuotta Kehitysmaakaupan vapaaehtoistyöntekijä on toiminut Tanzania Occupational Health Servicen (TOHS) työterveyshuollosta ja siihen liittyvistä toimista vastaavana johtajana.

Kuvassa ilmeisesti Gibson

TOHS on voittoa tuottamaton yhdistys, autonominen kansalaisjärjestö, jonka jäseniä ovat yritykset. Sillä on sairaala, viisi klinikkaa ja lisäksi koulutustoimintaa. Se tuottaa terveyspalveluita eri kokoisille yrityksille, palvelee yksityisiä ihmisiä ja kouluttaa lääkäreitä ja työterveydenhuollosta vastaavia.

Tansanian elinkeinoelämä on ollut rajun muutoksen kourissa viimeiset kymmenen vuotta. TOHS perinteiset asiakkaat, valtion omistamat yritykset on lähes poikkeuksetta yksityistetty. Uudet omistajat ovat organisoineet yritykset uudelleen. Tämä on merkinnyt markkinatalouden lainalaisuuksiin sopeutumista sekä yritykseltä että myös TOHSilta. Projektissa olemme pyrkineet auttamaan TOHSia selviämään näistä muutoksista ja säilyttämään työntekijöiden terveyttä vaalivan idean.

Konkreettisena tehtävinä projektissa ovat olleet työpaikkaterveydenhuollon ja sairaanhoidon kehittäminen, sairaalakaluston hankinta, markkinoinnin kehittäminen ja yhdistyksen taloushallinnon uudelleenorganisointi. Lisäksi projekti on onnistunut hankkimaan ulkopuolista tukea niin, että TOHS kykenee tarjoamaan joillekin pienyrittäjille ja osuuskunnille palveluita hintaan, jonka he kykenevät maksamaan.

Keskeinen terveysongelma Dar es Salaamissa on HIV/AIDS-epidemia. Sen runtelemassa yhteisössä ongelma ylittää perinteiset työterveysongelmat kuten liuotinaineet ja asbestin. Työntekijöistä 10-20% kantaa virusta ja jokainen heistä vaatii runsaasti hoitoa erilaisiin immunikadon aiheuttamiin sairauksiin ja oireisiin ennen kuolemaa. HIV/AIDS ei ole ainoastaan henkilökohtainen katastrofi vaan sillä on myös suuri merkitys Dar es Salaamin orastavalle yksityiselle elinkeinoelämälle. Työntekijät, jotka elävät viruksen kanssa tai joiden perheessä on joku elää sen kanssa, eivät kykene täysipainoiseen työhön.

TOHS on tehnyt aloitteen tarjota tuettua hoitoa HIV/AIDS-potilaille. Tuen turvin TOHS kykenisi järjestämään hoidon niin, että ihmiset säilyisivät terveinä ja työkykyisinä pidempään ja saisivat ihmisarvoisen lopun. Potilaat itse tai heidän tyänantajansa eivät kykene hoitoa kustantamaan. Vakuutukset eivät hoitoa korvaa. Näyttää kuitenkin siltä, että ulkopuolista tukea hoitoihin on vaikea saada. Kansainvälinen apu kanavoituu valistukseen.

Tampereen kehitysmaakauppa jatkaa yhteistyötä TOHS kanssa. Tavoitteena on, että TOHS kykenisi toimimaan keskuksena, josta Tansaniassa olevat työterveydenhuoltoon keskittyneet klinikat saisivat asiantuntijapalveluita ja tukea. Tampereen kehitysmaakauppa myös tukee TOHSia sen vuoropuhelussa julkisen vallan kanssa.

Lisätietoja: pnoksok@hotmail.com