Heiveld Cooperative

On vuonna 2001 14 pienviljelijän perustama osuuskunta, joka perustettiin vauhdittamaan Suid Bokkeveldin viljelijäyhteisön sosiaalista ja taloudellista kehittymistä. Osuuskuntaa perustettaessa tavoitteena oli lisäksi Rooibos-teen tuotantokustannusten radikaali alentaminen oman, yhteisesti hoidetun tuotantolaitoksen avulla.

Osuuskunnan perustamiseen saakka pienviljelijät olivatkin toimineet poikkeuksetta suurten toimijoiden omistamien tuotantolaitosten varassa ja tunsivat, että liian suuri osa viljelytoiminnan tuotoista katosi raaka-aineiden kuljetuskustannuksiin ja tuotantolaitosten kalliisiin tilavuokriin. Osuuskunnan oman tuotantolaitoksen perustaminen alensi valmistuksen sivukuluja tuntuvasti. Heiveld osuuskunnan viljelijäjäsenet uskoivat lisäaineiden käytön aiheuttavan vaaraa viljelemilleen kasveille, kuluttajille sekä viljelijöille itselleen ja päättivät myös täysimittaiseen luomutuotantoon siirtymisestä.

Valtaosa osuuskunnan jäsenistä viljeli jo valmiiksi luomusertifioinnin kriteerit täyttävin menetelmin ja luomutuotantoon siirtyminen edisti myös teekilosta saadun tuottajahinnan kasvua.

Nykyisin osuuskuntaan kuuluu 64 pienviljelijää, joiden tuottamaa Rooibos-teetä nautitaan ympäri maailman. Tuotteille on myönnetty sekä Reilun Kaupan, että luomutuotannon sertificaatit. Tuotannossa huomiota kiinnitetään myös sen mahdollisiin ympäristövaikutuksiin ja pyritään aktiivisesti vähentämään negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Vuonna 2009 tiloihin asennettiin mm. aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa käyttöenergian valaistukselle, vesipumpuille ja sähköisille työkaluille.

Kotisivu

Tuotteet: Rooibos-tee

Tutustu Heiveldiin videolla: